Marketing plan | Amazon Cosmetics


AmazonCosmetics » Marketing plan

Marketing plan

> zaradite više novca
> organizujte svoje vreme
> radite od kuće


Preuzmite Marketing Plan

U cilju još efikasnijeg stimulisanja svih saradnika kompanije Amazon, a u cilju i još bolje promocije novih brend parfema Amazon, u MP se uvode nove stimulacije. Strukturna provizija se povećava sa ukupnih 14% do pete dubine na 15% i to za I dubinu 5% , II dubina 4%, III dubina 3%, IV dubina 2% i V dubina 1%.


Ostvarite Proviziju do 35%

Aktivnim pristupom poslu možete ostvariti prvostepenu zaradu u odnosu na prodajnu cenu u iznosu od 35%.

To je prvostepeni oblik zarade, a nakon toga, sa svojim saradnicima i strukturom možete ostvarivati i strukturnu proviziju u dodatnom iznosu od 15%.


Lap Top Najnovije Generacije do 1.000€

Pravo na laptop stiče svako ko sa čitavom strukturom i lično u jednom ili više meseci kumulativno proda 500 novih brend parfema od 40 bodova.

Sa jedne grane može se koristiti najviše 80% od nivoa koji se želi postići.


Bonus Automobil do 20.000€

Pravo na automobil stiče svako ko po istom principu u jednom ili više meseci kumulativno, gde se računaju i parfemi koji su ušli u obračun za laptop, proda 10.000 novih brend parfema od 40 bodova.

Sa jedne grane može se koristiti najviše 80% od nivoa koji se želi postići.


Zaradite Stan do 100.000€

Pravo na opremljeni stan ili samo stan ukupno vredan 100.000€ ima svako ko lično i sa čitavom internacionalnom strukturom, koristeći i sve parfeme koji su ušli u prethodne stimulacije, naravno uz sve provizije po MP, proda u jednom ili više meseci ukupno 50.000 novih brend parfema Amazon od po 40 bodova.

Sa jedne grane može se koristiti najviše 80% od nivoa koji se želi postići.


Postanite Vlasnik Kuće do 250.000€

Pravo na opremljenu kuću, ranč ili poslovni prostor u ukupnoj vrednosti od 250.000€ ima svako ko u jednom ili više meseci, lično i sa čitavom internacionalnom strukturom proda ukupno 125.000 novih brend Amazon parfema od po 40 bodova uključujući i parfeme koji su ušli u obračun prethodnih stimulacija, uz sve provizije po MP.

Sa jedne grane može se koristiti najviše 80% od nivoa koji se želi postići.


Ostvarite Pravo na Naslednu Penziju

Pravo na naslednu penziju u neto iznosu od 1.000€ mesečno u trajanju od 20 godina, čak i ako prestane sa radom, ili na otpremninu u visini 500.000€ bruto, ima svako ko u bilo kom periodu kumulativno lično i sa internacionalnom strukturom proda 250.000 novih brend Amazon parfema od po 40 bodova, uključujući i parfeme koji su ušli u obračun prethodnih stimulacija, uz sve provizije po MP.

Sa jedne grane može se koristiti najviše 80% od nivoa koji se želi postići.